Foodstockin hankintaperiaatteet

Meille on tärkeää varmistaa raaka-aineiden tuoreus, laatu, tuoteturvallisuus ja kestävä tuotantotapa. Siksi määritämme raaka-aineillemme laatukriteerit, joiden pohjalta valitsemme kaikki raaka-aineemme huolellisesti. Tunnemme toimittajamme henkilökohtaisesti ja tarkistamme raaka-aineiden laadun ja tuotantotavan paikan päällä vuosittain.

Hankintatyö onnistumisen edellytyksenä on, että toimittajamme tuntevat yhteistyölle asettamamme keskeiset vaatimukset ja toimivat periaatteittemme mukaisesti. Näin varmistamme toimintamme laadun ja asiakastyytyväisyyden ja tuotamme hyötyä sekä itsellemme että kumppaneillemme.

Toimittajiemme tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Laadun ja tuoteturvallisuuden varmistamisen ohessa haluamme tietoa toimittajiemme ympäristötuloksista ja rohkaisemme toimittajia ympäristöjohtamisjärjestelmän ja vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöön. Liitämme tuotemäärityksiimme tarvittaessa myös ympäristövaatimuksia ja muita tuotantotapaan liittyviä linjauksia.

Sosiaalista vastuuta koskevat vaatimuksemme keskittyvät kansallisen työlainsäädännön ja/tai ILOn sopimusten noudattamiseen, riippuen siitä, kumpi on työntekijän oikeuksien kannalta vaativampi vaihtoehto. Kohdistamme sosiaaliset vaatimuksemme toimittajiin riskiarvioinnin perusteella. Jos katsomme toimittajan kuuluvan riskiryhmään, pyydämme toimittajalta luotettavaa todistusta työnormien noudattamisesta tai ohjeittemme mukaista itsearviointia. Käytämme myös kolmannen osapuolen tarkastusta silloin, kun emme muuten saa haluamaamme luotettavaa tietoa.

Suurimmat yhteistyökumppanimme ovat laadustaan tunnettuja suomalaisia yrityksiä, joiden toimintaa säätelee vaativa elintarvike-, ympäristö- ja työlainsäädäntö ja niitä koskeva viranomaisvalvonta.

Läheskään kaikkia asiakkaidemme raaka-aineita ei ole tarjolla Suomessa. Ostamme osan raaka-aineistamme muista EU-maista, joiden lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta vastaavat pääsääntöisesti suomalaista käytäntöä. EU:n ulkopuolisiin ostoihin sovellamme EU:n elintarviketuonnille asettamia vaatimuksia, painottaen erikseen edellä mainittuja ympäristö- ja sosiaalisia kriteerejä.

Mikäli havaitsemme toimittajamme toimivan näiden periaatteiden vastaisesti, pyydämme toimittajaa toteuttamaan korjaustoimenpideohjelman yhteistyössämme tavoiteltavien etujen varmistamiseksi. Mikäli toimittaja ei pysty parannuksiin kuuden kuukauden kuluessa, lopetamme yhteistyön.