Varma ja vastuullinen Foodstock

Vastuullisuus on kantavana pohjana kaikelle Foodstockin toiminnalle ja yrityksen tavoitteena on olla vastuullisen hankinnan edelläkävijä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitystyö on jatkuvaa, sillä vastuullisuus muuttuu kaiken aikaa maailman ja liiketoiminnan mukana.

Intohimoinen vastuullisuustyö Foodstockilla lähtee kestävistä valinnoista, päästöjen minimoinnista, laadun parantamisesta ja kotimaisuusasteen kasvattamisesta. Vastuullisuus antaa myös vankan perustan koko yrityskulttuurille, minkä avulla Foodstock voi tarjota myös asiakkailleen konkreettista apua hankintojen vastuullisuuden kehittämiseen. Foodstockin toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin täällä.

Asiakkaille Foodstockin vastuullisuus tarjoaa ennen kaikkea entistä laadukkaampia asiakaskokemuksia sekä taitoa ja tietoa tehdä vastuullisempia hankintoja. Kattava ja edelläkävijyyteen perustuva panostus vastuullisuuteen mahdollistaa asiakkaille myös yhä kuluttajalähtöisemmän sekä vastuullisemman tuotevalikoiman rakentamisen. Foodstock auttaa asiakkaitaan konkreettisesti esimerkiksi ruokahävikin minimoinnissa, sillä lämpösäädellyt toimitukset, tilausten seuranta ja asiakkaille optimoidut hankinnat vähentävät logistiikassa helposti syntyvän hävikin minimiin. Foodstockin vastuullisuustyöstä kertoo myös se, että tavarantoimittajat ovat vain puhelinsoiton päässä. Näin kuljetuksen alkuperä ja sen vaiheet ovat tismalleen tiedossa ja vastuulliset toimintatavat on helppo varmistaa tarvittaessa jokaiselle asiakkaalle. Foodstock käyttää toiminnassaan myös tarkkoja vastuullisuusperiaatteita ja edellyttääkin kumppaniensa noudattavat näitä esimerkiksi raaka-aineiden laadussa. Kaikki tavarantoimittajat sitoutuvat noudattamaan Foodstockin Supplier Code of Conductia.

Hankintaperiaatteet

Foodstock varmistaa raaka-aineiden tuoreuden, laadun ja tuoteturvallisuuden kaikista tuotteistaan. Raaka-aineille on määritelty tietyt laatukriteerit, joiden pohjalta tuotteet valikoidaan asiakkaille räätälöidysti. Foodstock myös arvioi asiakkaan halutessa tuotteet ja tuotantotavat paikan päällä vuosittain.

Läheskään kaikkia Foodstockin asiakkaiden raaka-aineita ei ole tarjolla Suomessa. Osa raaka-aineista ostetaan muista EU-maista, joiden lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta kuitenkin vastaavat pääsääntöisesti suomalaista käytäntöä. EU:n ulkopuolisiin ostoihin sovelletaan EU:n elintarviketuonnille asettamia vaatimuksia, painottaen mm. Foodstockin kriteerejä ympäristöstä ja sosiaalisesta vastuusta.

Tavarantoimittajat

Hankintatyön onnistumisen edellytyksenä on, että tavarantoimittajat tuntevat yhteistyölle asetetut keskeiset vaatimukset ja periaatteet. Toimittajien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräyksien lisäksi Foodstockin Supplier Code of Conductia, joka rohkaisee toimittajia vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotantomenetelmien käyttöön. Supplier Code of Conduct -ohjeistus on kaikille Foodstockin kumppaneille sama. Ohjeistuksen tarkoituksena on vahvistaa hyvän liiketoimintatavan, ihmisoikeuksien, työlainsäädännön, ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista koko toimintaketjussa. Ketään ei kuitenkaan jätetä yksin, sillä Foodstock auttaa ja tekee yhteistyötä myös tavarantoimittajiensa kanssa erilaisissa tilanteissa.

Tavarantoimittajatarkastuksia tehdään säännöllisesti, jotta toiminnan ja hankintojen vastuullisuus voidaan varmistaa, ja jotta yhteistyö on sujuvaa. Tuotemääräyksiin liitetään tarvittaessa myös ympäristövaatimuksia ja muita tuotantotapaan liittyviä linjauksia. Onnistuneella yhteistyöllä on mahdollista tuottaa hyötyä kaikille!

Voiko yrityksestäsi tulla Foodstockin tavarantoimittaja?

Foodstock tekee yhteistyötä alan parhaiden kumppanien kanssa. Jos olet kiinnostunut liittymään Foodstockin remmiin, jätäthän yhteystietosi sähköiseen tavarantoimittajarekisteriin tämän linkin kautta. Tervetuloa mukaan!

Käytämme evästeitä sivustomme käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Jatkamalla sivustomme käyttöä, hyväksyt evästeiden käytön.